دسته بندی:آموزش

اسماء کشف صحیح

اسماء کشف صحیح در خواب احتمالا جایی یا دیدید و یا خوندید که اگه فلان اسماء را روی کف دست ها یا انگشت های دست ها بنویسید جنی به خوابتون…

ادامه مطلب